จำหน่ายวัตถุดิบ / ในการผลิตงานไฟเบอร์กลาส / งานหล่อเรซิ่น / งานกรอบรูปวิทยาศาสตร์